Våra värderingar

Kvalitet, Miljö & Etik
Team Treklövern har system som beskriver arbetet med kvalitetssäkring, miljö, sekretess och etiska värderingar. Team Treklövern håller sig kontinuerligt uppdaterade om hur företaget på bästa sätt ständigt kan förbättra sin verksamhet.

Kvalitet
Vi håller vad vi lovar – de tjänster vi tillhandahåller uppfyller utlovad kvalitet. Vi söker ständiga förbättringar – vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi har kompetens och erfarenhet – vi säkerställer nödvändig och aktuell kompetens inom vårt kompetensområde. Våra kunder skall vara nöjda – vi har fortlöpande dialog med våra kunder för att säkerställa önskad kvalitet på erhållna tjänster.

Miljö
Team Treklövern tar ansvar för vår gemensamma miljö genom att vara det ”goda exemplet” med ett miljöriktigt beteende beskrivet i företagets miljöpolicy. Detta innebär att vi i vårt miljöarbete tar ansvar för att minimera miljöpåverkan med avseende på, transporter, inköp och återvinning.

Etik & Sekretess
Team Treklövern och eventuella underleverantörer har tystnadsplikt enligt gällande författningar och efter etiska regler för handledare och terapeuter.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt och följer PUL och sekretesslagen 1980:100.
Verksamheten och rådgivningen bygger på vetenskap och beprövad metodik.

Logo

 

 

 

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Treklövern - hållbar livsstil är ett kooperativ i form av en ekonomisk förening som startade 2008.

Team Treklövern består av tre enskilda firmor, som varit verksamma sedan millenieskiftet, och som samarbetar med att stödja och vägleda människor och grupper i olika situationer i livet. Futura Hälsodesign, drivs av Lisbeth Hellgren, Power Partner, drivs av Katarina Modig och Samtalsterapeut Eva Larsson drivs av Eva Arell.

Lisbeth Hellgren, Futura Hälsodesign
Lisbeth Hellgren
Arbetar med processorienterad yrkesmässig handledning för personal samt utbildningar, kursverksamhet, samtal och stresshantering. Håller Mindfulnessutbildningar, Mindfulnessbaserade stresshanteringsutbildningar. Lisbeth handleder, rehabiliterar, utbildar och vänder sig till individer och grupper.

Utbildningsbakgrund är legitimerad sjuksköterska, vårdlärare, fil. Kand. i vårdpedagogik och beteendevetenskaplig fortbildning bl.a. till handledare, kommunikologiutbildad och stress/hälsopedagog. Har ca 30 års samlad erfarenhet inom området sjukvård, rehabilitering, hälsa, pedagogik och sjukvård. Haft befattningar som sjuksköterska, företagssköterska, avdelningsföreståndare, ledare och lärare. www.futurahalsodesign.se

Katarina Modig, Power Partner
Katarina Modig
Katarina Modig är utbildad certifierad kommunikolog, handledare och coach och arbetar med kommunikation och förändring för att skapa balans och utveckling. Katarina vägleder, är samtalspartner, utbildar och vänder sig till individer, par och grupper.

Med 15 år inom industrin som ingenjör och chef har hon stor inblick och erfarenhet av situationen i dagens arbetsliv. Olika utbildningar och egna erfarenheter har gett henne en gedigen kompetens inom personligt ledarskap, grupputveckling, personlig utveckling, visionsarbete, naturupplevelser, motivation och textkommunikation. Hon är en inspirerande lärare och föredragshållare och har sedan 1993 hållit föredrag, utbildningar och kvällskurser. Sedan 2000 driver hon sitt konsultföretag Power Partner och arbetar kontinuerligt med ledarskap, handledning, kommunikation och motivation på individ-, grupp- och organisationsnivå. www.katarinamodig.com

Eva Arell
Eva Larsson
Eva Arell arbetar som samtalsterapeut i psykosyntes med enskilda samtal, parsamtal och gruppterapi. Eva är utbildad vid Humanova AB i Göteborg och Stockholm. Driver sedan 2003 sitt företag i Stenungsund och arbetar dagligen med att vägleda ungdomar och vuxna i olika livssituationer; vid utmattningsdepression, i relationsproblem, personlig utveckling, jobbrelaterade problem och kriser. Eva har erfarenhet av och har arbetat inom industrin och det privata näringslivet i 30 år. www.samtalsterapeut.nu