Logo

 

 

 

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk
Team Treklövern är representerat i affärsnätverket Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust, Stenungsund.

Futura hälsodesign ingår även i: Vårdlärarnätverk i Västa Götaland, nätverk för certifierade handledare i yrkesmässig handledning, Empatica AB:s nätverk, TjörnHälsan och ett nätverk för friskvårds och -hälsoarbete i Västra Götalandsregionen.
Har idag ett stort kontaktnätverk som en av landets ambassadörer för kvinnliga företagare och som styrelseledamot i föreningen Företagsamma kvinnor Tjörn-Orust-Stenungsund.

Power Partner ingår i: Kommunikologiportalen, Polygon Design, WIN – kvinnligt nätverk samt är medlem i Bohuslän Turist.

Ramavtal
Team Treklövern har Ramavtal med Uddevalla Kommun, Företagshälsovård, tilläggstjänster: Utbildning, Chefs och Ledarcoachning.

Futura Hälsodesign har följande upphandlade avtal, ett par av dem tillsammans med Power Partner:
• HR – konsult Ramavtalsnr: IKO7203-07via Upphandlingsbolaget.
• Göteborgs stad, Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Ale kommun, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals stad, Partille kommun Öckerö kommun.
• Handledning för personal inom Mölndals stad. Dnr 598-2007
• Tilläggstjänster till företagshälsovård för Stenungsund, Orust och Tjörns kommun.
• Kompletterande friskvårdstjänster: Livsstilsutbildningar, Kungälvs kommun upphandling.
• Tilläggstjänster för företagshälsovård omfattande: samtalsstöd, krishantering, riktade insatser, stresshantering, friskvårdsinsatser och vägledningssamtal. STO- upphandling.
• Avtal avseende Hälsoprogram, Munkedals kommun.Dnr KS 2007 – 153