Logo

 

 

 

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT

Utvecklingsforum


… är en utbildning för ledare och medarbetare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

… är ett forum för att lyfta aktuella frågor och teman i dagens arbetsliv som kan stärka, utveckla, samt inspirera och motivera.


Exempel på teman:

  • Ledarskap
  • Kommunikation & Samtal
  • Problemlösning & Konflikthantering
  • Medveten närvaro
  • Vision, mål och handlingsplan!
  • Arbetsglädje – varje dag!
  • Mina kravpilar - stresshantering
  • Helhetstänkande

HUR
- Korta teoripass varvat med, exempel och praktiska övningar
- Handledning i mindre grupper
- Egen reflektion mellan träffarna samt möjlighet till individuella samtal

Utvecklingsforum består av fem moduler á tre timmar under en period av 3-4 månader. Eget arbete mellan kurstillfällena.

Start: Nya grupper startar löpande.

Var: Team Treklöverns lokaler, Kraftverksvägen 10 i Stenungsund.

För ytterligare information och anmälan kontakta någon av oss.

Ladda ner en PDF om Utvecklingsforum.

 

TJÄNSTER:

Samtal
Enskilda samtal, vägledning, coachning, samtalsterapi enligt psykosyntesmetoden, jobbcoachning, stressamtal eller vandringssamtal.

Ladda ner en PDF om Samtal.

Handledning
I handledning arbetar man med reflektion. Att se och tänka över vad, hur och varför man gör det man gör.

Handledning har visat sig bidra till personlig växt och yrkesmässig utveckling. Handledning kan också innebära ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet.


Naturkraft

Naturkraft handlar om naturlig närvaro med syfte att öka kraft och självinsikt. Inspireras, utvecklas och öka sin fysiska förmåga genom vandring, samtal och egen reflektion för ökad livsglädje och bättre balans i livet!

Ladda ner en PDF om Naturkraft.

FYR – Förändring Yrke Relation
En utbildning i kommunikation och förändring för grupper och företag.

Mindfulness
Medvetenhetsträning odlar förmågan att vara medvetet närvarande i nuet. Läs mer här!

Stresshantering
Stresshanteringsmetoder, som kan användas i det vardagliga livet.

Tänk till…
Ett utvecklingsforum för att stärka, utveckla, inspirera och motivera ledare och/eller medarbetare.

Föreläsningar och seminarier
Olika upplägg och inriktning för utbildning, inspiration och motivation med varierande längd och omfattning.